Organizacja pogrzebu

Z organizacją pogrzebu wiąże się wiele formalności, które należy dopełnić. To, jak wyglądają przygotowania, zależy m.in. od tego, gdzie dana osoba zmarła lub czy miała jakieś choroby przewlekłe. To na małżonkach, dzieciach zmarłego, najbliższych krewnych i powinowatych spoczywa obowiązek zawiadomienia stosownych urzędów państwowych. Warto pamiętać, że nie ma konieczności osobistej wizyty w USC, ponieważ w dopełnieniu formalności może pomóc pełnomocnik. Może być to osoba z naszej firmy, która odciąży Państwa w organizacji pogrzebu i załatwianiu spraw urzędowych. Zazwyczaj na zgłoszenie zgonu w urzędzie stanu cywilnego rodzina ma 3 dni od momentu wystawienia karty zgonu przez lekarza. Wyjątek stanowią zgony wynikłe z choroby zakaźnej. Wówczas należy poinformować urząd w ciągu 24 h. Dokładne procedury zostały opisane poniżej.

Zgon w domu

W przypadku zgonu w domu należy poinformować lekarza z przychodni rodzinnej. Jeśli osoba zmarła po godzinie zamknięcia przychodni, konieczne jest wykonanie telefonu na pogotowie. Lekarz jest upoważniony do wystawienia karty zgonu, z kolei pogotowie wystawia kartę informacyjną. Niezależnie od tego, który dokument Państwo otrzymają, posiadając go trzeba powiadomić zakład pogrzebowy o zgonie, ponieważ ciało powinno zostać przewiezione do kostnicy. Nasza chłodnia pogrzebowa mieści się przy ul. Sanockiej 4 w Łodzi. W przypadku otrzymania karty informacyjnej należy pojechać do placówki pogotowia lub pod adres wskazany na odwrocie karty informacyjnej, aby otrzymać kartę zgonu.

Z kartą zgonu, dowodem osobistym osoby zmarłej, a także z paszportem, jeśli był ważny w chwili zgonu, należy udać się do urzędu stanu cywilnego. To tam rodzina czy też inna osoba organizująca pogrzeb otrzyma akt zgonu. Obecnie bezpłatnie wydawane są dwa egzemplarze, każdy następny płatny 22 zł.

Dokumenty, które są niezbędne przy organizacji pogrzebu:

  • akt zgonu,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • dowód osoby organizującej  pogrzeb,
  • legitymacja ZUS (zielona) lub odcinek świadczenia,
  • zaświadczenie z pracy o okresie zatrudnienia (jeżeli osoba zmarła była zatrudniona).

Naszym Klientom oferujemy kompleksową pomoc w organizacji pogrzebu, dlatego też możemy zająć się sprawą zgłoszenia zgonu w urzędzie stanu cywilnego. Wystarczy przekazać nam upoważnienie i inne wymagane dokumenty. Załatwimy dla Państwa formalności bez żadnych opłat. Po otrzymaniu aktu zgonu nasz pracownik powiadomi Państwa telefonicznie o godzinie wizyty w naszym zakładzie pogrzebowym w celu dopełnienia dalszych formalności związanych z pogrzebem.

Na Państwa życzenie pracownicy naszej firmy pomogą w załatwieniu wszelkich formalności w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego obecnie w kwocie 4000 zł w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane w celu pokrycia kosztów pogrzebu. Wniosek składa osoba, która poniosła koszty związane z organizacją pogrzebu. Co ważne nie musi to być członek rodziny.

Zgon w innych okolicznościach

Jeśli zgon nastąpił w szpitalu lub domu opieki, wówczas rodzina otrzymuje już kartę zgonu. Może wystąpić również z wnioskiem o przeprowadzenie sekcji zwłok, jeśli uzna to za uzasadnione działanie. Dalsze kroki są takie same jak w przypadku zgonów w domu. Należy udać się do urzędu stanu cywilnego i to tam dopełnić formalności.

Jeżeli przyczyną zgonu jest wypadek, samobójstwo lub morderstwo, należy wezwać pogotowie, które powiadomi policję, a ta prokuraturę. Ciało osoby zmarłej zostanie przewiezione do zakładu medycyny sądowej w celu ustalenia przyczyny zgonu. Po przeprowadzeniu sekcji prokuratura wydaje dokument zezwalający na wydanie ciała. W tych przypadkach kartę zgonu wystawia zakład medycyny sądowej. Jeśli mają Państwo wątpliwości związane z organizacją pogrzebu, zapraszamy do kontaktu, postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Szybki kontakt

Siedziba firmy

ul. Pabianicka 54

tel.całodobowy42 684-66-49

faks:  42 683-09-60
kom. 504-079-775a
maslakiewicz@maslakiewicz.pl

Dom pogrzebowy
i kwiaciarnia

ul. Sanocka 4

tel.całodobowy42 684-79-02

faks: 42 681-08-58
kom. 501-707-583