Organizacja pogrzebu

Jeżeli zgon nastąpił w domu:

Należy poinformować lekarza z rejonu (jeżeli zgon nastąpił w ciągu dnia) lub zadzwonić na pogotowie jeżeli zgon nastąpił w po godzinach pracy przychodni.

Czekacie Państwo na przybycie lekarza z rejonu, pogotowia lub koronera , lekarz  wystawi Kartę Zgonu, pogotowie Kartę informacyjną. Następnie powiadamiacie Państwo Zakład Pogrzebowy o zgonie .

Ciało osoby zmarłej przewozimy zgodnie z Państwa wolą do naszej chłodni mieszczącej się na ul. Sanockiej 4.

Koroner lub pogotowie wystawi kartę informacyjną z którą należy pojechać do placówki pogotowia lub pod wskazany adres na odwrocie karty informacyjnej, w celu wystawienia karty zgonu.

Z kartą zgonu    dowodem osobistym osoby zmarłej  oraz dowodem osobistym żyjącego współmałżonka osoby zmarłej zgłaszacie się Państwo do najbliższego Urzędu Stanu Cywilnego w celu wyrobienia Aktów Zgonu.  Obecnie bezpłatnie wydawane są dwa egzemplarze , każdy następny płatny 22 zł.

Następnie należy się udać do zakładu pogrzebowego z następującymi dokumentami :

  • akt zgonu
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • dowód osoby załatwiającej  pogrzeb
  • legitymacja ZUS (zielona) lub odcinek świadczenia lub
  • zaświadczenie z pracy o okresie zatrudnienia (jeżeli osoba zmarła była zatrudniona)

Wyrobieniem aktów zgonu może zając się też nasza firma . W tym celu należy wypełnić i podpisać upoważnienie  które można pobrać z naszej strony w zakładce dokumenty do pobrania  oraz przekazać  wymagane dokumenty naszemu pracownikowi. Po wyrobieniu aktów zgonu zostaniecie państwo powiadomieni telefonicznie  o godzinie wizyty w naszym zakładzie pogrzebowym w celu dopełnienia dalszych formalności związanych z pogrzebem.

Na Państwa życzenie pracownicy naszej  firmy  pomogą w załatwieniu wszelkich formalności  w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie kosztów pogrzebu. Przysługuje w razie śmierci ubezpieczonego osobie która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek Pogrzebowy wynosi 4000 zł

 

TELEFON CAŁODOBOWY  42 684 79 02  lub 42 684 66 49

 

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub Domu opieki:

Należy zgłosić się do szpitala lub domu opieki w celu podpisania odpowiednich dokumentów , zajęcia stanowiska w sprawie sekcji zwłok lub możliwości odstąpienia od niej. Pobrania Karty statystycznej zgonu oraz dowodu osobistego osoby zmarłej. Jeżeli to jest możliwe otrzymacie Państwo informacje lub dokument potwierdzający zwolnienie z sekcji jak również informację o miejscu w którym znajduje się ciało osoby zmarłej.

Z kartą  zgonu  i dowodem  osobistym osoby zmarłej oraz dowodem osobistym żyjącego współmałżonka osoby zmarłej zgłaszacie się Państwo do najbliższego Urzędu Stanu Cywilnego w celu wyrobienia Aktów Zgonu.

Obecnie bezpłatnie wydawane są dwa egzemplarze , każdy następny płatny 22 zł.

Następnie należy się udać do zakładu pogrzebowego z następującymi dokumentami :

  • akt zgonu
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • dowód osoby załatwiającej  pogrzeb
  • legitymacja ZUS (zielona) lub odcinek świadczenia  lub  zaświadczenie z pracy o okresie zatrudnienia

W naszym  zakładzie pogrzebowym otrzymacie Państwo wszystkie informacje  oraz pomoc w organizacji pogrzebu.

 

Jeżeli zgon nastąpił w innych okolicznościach:

Jeżeli przyczyną zgonu jest wypadek, samobójstwo lub morderstwo należy wezwać pogotowie które powiadomi policję a ta prokuraturę. Ciało osoby zmarłej zostanie przewiezione do zakładu Medycyny Sądowej w celu ustalenia przyczyny zgonu.

Po przeprowadzeniu sekcji prokuratura wydaje dokument zezwalający na wydanie ciała .

W tych przypadkach Kartę Zgonu otrzymamy w Zakładzie Medycyny Sądowej po przeprowadzeniu identyfikacji osoby zmarłej.

Z kartą zgonu oraz dowodem osobistym osoby zmarłej i dowodem osobistym żyjącego współmałżonka osoby zmarłej  zgłaszacie się Państwo do najbliższego Urzędu Stanu Cywilnego w celu wyrobienia Aktów Zgonu.

Następnie należy się udać do zakładu pogrzebowego

 

Szybki kontakt

Siedziba firmy

ul. Pabianicka 54

tel.całodobowy42 684-66-49

faks:  42 683-09-60
kom. 504-079-775a
maslakiewicz@maslakiewicz.pl

Dom pogrzebowy
i kwiaciarnia

ul. Sanocka 4

tel.całodobowy42 684-79-02

faks: 42 681-08-58
kom. 501-707-583