+48 42 684-79-02

Organizacja pogrzebu

Organizacja pogrzebu

Z organizacją pogrzebu wiąże się konieczność dopełnienia licznych formalności. To, jak wyglądają przygotowania, zależy m.in. od tego, gdzie dana osoba zmarła lub czy miała jakieś choroby przewlekłe. To na małżonkach, dzieciach zmarłego, najbliższych krewnych i powinowatych spoczywa obowiązek zawiadomienia stosownych urzędów państwowych o tym, że doszło do zgonu.

Warto pamiętać, że nie ma konieczności dokonania osobistej wizyty w USC, ponieważ w dopełnieniu formalności może pomóc pełnomocnik. W chwili śmierci bliskiej osoby jego najbliżsi są pogrążeni w żałobie, a wielu z nich nie jest w stanie skupić się na wykonywaniu tak prozaicznych czynności, jak kontakt z urzędnikami i wypełnianie formalności. W związku z tym rolę pełnomocnika mogą powierzyć Państwo pracownikom naszej firmy. Wyręczamy nie tylko w samej organizacji uroczystości, ale pełnimy także rolę pośrednika pomiędzy bliskimi Zmarłego a stosownymi urzędami.

Wieloletnie doświadczenie w branży sprawia, że mamy zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną odnośnie do tego, jak należy postępować, gdy dojdzie do zgonu. Zazwyczaj na jego zgłoszenie w urzędzie stanu cywilnego rodzina ma 3 dni od momentu wystawienia karty zgonu przez lekarza. Wyjątek stanowią zgony wynikłe z choroby zakaźnej. Wówczas należy poinformować urząd w ciągu 24h.

W przypadku zgonu w domu należy poinformować lekarza z przychodni rodzinnej. Jeśli osoba zmarła po godzinie zamknięcia przychodni, konieczne jest wykonanie telefonu na pogotowie. Lekarz jest upoważniony do wystawienia karty zgonu, z kolei pogotowie wystawia kartę informacyjną.

Niezależnie od tego, który dokument Państwo otrzymają, mając go, trzeba powiadomić zakład pogrzebowy o zgonie, ponieważ ciało powinno zostać przewiezione do kostnicy, gdzie zostanie odpowiednio przygotowane do uroczystego pożegnania.

Nasza chłodnia pogrzebowa mieści się przy ul. Sanockiej 4 w Łodzi. W przypadku otrzymania karty informacyjnej należy pojechać do placówki pogotowia lub pod adres wskazany na odwrocie karty, aby otrzymać kartę zgonu.

Dopełnienie formalności

Z kartą zgonu oraz dowodem osobistym Zmarłego należy udać się do urzędu stanu cywilnego. To tam rodzina, czy też inna osoba organizująca pogrzeb, otrzyma akt zgonu. Obecnie bezpłatnie wydawane są dwa egzemplarze, cena każdego następnego wynosi 22 zł.

Dokumenty, które są niezbędne przy organizacji pogrzebu:

  • akt zgonu,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • dowód osoby organizującej  pogrzeb,
  • legitymacja ZUS (zielona) lub odcinek świadczenia,
  • zaświadczenie z pracy o okresie zatrudnienia (jeżeli osoba zmarła była zatrudniona).

Naszym Klientom oferujemy kompleksową pomoc w organizacji pogrzebu, która obejmuje m.in. transport osób zmarłych. Zajmujemy się także sprawą zgłoszenia zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wszystko po to, aby Państwo mogli skupić się na pożegnaniu ze Zmarłym i organizowaniu tych elementów ostatniej drogi bliskiej osoby, które mają szczególnie osobisty wymiar.

Wystarczy przekazać nam upoważnienie i inne wymagane dokumenty. Za dopełnienie przez nas formalności w Państwa imieniu nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.

Na Państwa życzenie pracownicy naszej firmy pomogą w załatwieniu wszelkich formalności w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego obecnie w kwocie 4000 zł w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane w celu pokrycia kosztów pogrzebu. Wniosek składa osoba, która poniosła koszty związane z organizacją pogrzebu. Co ważne nie musi to być członek rodziny.

Galeria

 

Pomożemy Ci godnie pożegnać zmarłego.

© Produkcja strony – IQ Marketing

Scroll to Top